Toalettmangel hemmer Indias kvinner

Lack of toilets hampers India's women

The lack of toilets is particularly difficult for India's women, whose rights are being hampered by precarious sanitary conditions. And, it is also a very personal problem for all Indian women not to be able to have access to toilets.

It affects their education!

Ifølge data fra den indiske organisasjonen ASER, er det kun fire av ti offentlige skoler i India som har et fungerende jentetoalett. Organisasjonens årlige utdanningsstudie fra 2010 pekte på en direkte sammenheng mellom manglende toalett og jenters frafall fra skolen.

It affects their ability to work!

If the workplace does not have a toilet for women, or is not located near a toilet, full-time work - and the financial freedom it entails - is difficult.

It affects their safety!

Voldtekter – de fleste urapporterte, ties i hjel av skam – skjer på lange veier i mørket til eller fra landsbygdas jorder og slummens fellestoaletter.

It affects their health!

Dårlige hygieneforhold i slummen fører til spredning av sykdommer som bl.a. diaré.

And, in the countryside, women refuse to drink enough water to avoid having to go to the fields in daylight, in order to avoid to be seen by everyone. But, a necessity does not always know its time constraints - maybe we have to go out in the morning, in the evening, simply when we just have to - and maybe in the afternoon too!

It is important to emphasize that it is not just about modesty, privacy and health and hygiene - more urgently it is about women's safety. Every woman is most vulnerable when she goes out to sit on open fields used as toilets. While darkness is kind to her "modesty", it endangers her safety! Because, under the cover of darkness, men in the area lurks around to be able to an easy target when they are in their most vulnerable situations.

No toilet, no bride!

The state of Haryana in northern India became aware several years ago of the link between women's rights and toilets, and launched a campaign hoping to encourage its citizens to invest in toilets in their homes by linking it to some of the most needed in a traditional Indian life: marriage.

In the "No Toilet, No Bride" campaign, walls in the state were painted with the slogan "I will not allow my daughter to marry in a home without a toilet."

Perhaps such measures will help something, because fortunately there are more and more toilets on the subcontinent.

The world's largest toilet construction project strengthens Indian women's rights

Indias statsminister Narendra Modi påtok seg ved innsettelsen å gjøre noe med krisen om manglende tilgang på rene og trygge toaletter da han ble valgt for noen år siden. Siden den gang er det, ifølge offisielle statistikker, planlagt, eller bygget, mer enn 1 million toaletter. Men selv der det er bygget, har studier vist at de aller fleste ikke blir brukt, spesielt er det tilfelle på landsbygda. I noen tilfeller er det fordi toalettene fremdeles ikke er koblet til vann og kloakk, noe som er en stor mangelvare på landsbygda.  

På de offentlige skolene er toalettene så skitne at de nesten aldri blir brukt. For jenter i landlige områder og urbane slumområder er mangel på tilgang til rene toaletter og tilfredsstillende sanitærforhold en sterk årsak til å droppe ut av skolen. En lærer jeg snakket med fortalte at myndighetene hadde satt opp toaletter på skolen hans, men ikke satt av midler til renhold.

I India ser det ikke ut til at menn føler slike begrensninger. Her tisses det  overalt, selv i urbane områder. Middelklasse, utdannede menn vil bare stoppe bilen og tisse mot en vegg. Eller til og med legge igjen sin avføring på fortauet. Modis initiativ har ikke vært en fiasko. Det er viktig at han snakker om problemet. Men uten en dypere og bredere kulturell endring i India, vil innsatsen bare resultere i millioner av dollar kastes bort i å bygge toaletter som ingen bruker. Det er også en realitet at i India tviler veldig mange på offentlige statistikker som blir publisert av sentralregjeringen.

It is not long since the headlines in India's newspapers proclaimed that Indians with their own mobile phone were more than Indians with access to proper toilets. Dette sier mye om Indias raske økonomiske og teknologiske utvikling, men enda mer om hvor mye som står igjen. For på toalettfronten er det svært langt igjen før India kan oppnå FNs mål om å «Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle».

 

          

Lack of toilets hampers India's women
en_GB