India og feilernæring

Underernæring hos barn øker over hele India, og tidligere oppnådde resultater på området er kraftig reversert. En million barn under fem år dør årlig i India på grunn av årsaker relatert til underernæring, og derfor mener aktivister i India at alvorlig, akutt underernæring bør anerkjennes som en medisinsk nødsituasjon. Slike statistikker som vi nå ser er svært alarmerende og langt over WHO-klassifiseringene.

Det er ikke nødvendigvis bare matmangel som gjør at barn blir alvorlig underernærte, det kan også være lokale tradisjoner som sier at gravide kvinner skal spise lite, eksempelvis en gang om dagen, og noen steder får barn kun linser og ris de første årene. 

National Family Health Survey (NFHS), samlet i 2019-2020 inn data fra 22 stater i India om underernæring blant barn. Undersøkelsen viser at i flere av disse statene er langt flere barn underernærte nå enn da en lignende undersøkelse ble utført fem år tidligere. Etter at samfunnet ble nedstengt på grunn av pandemien startet NFHS samme undersøkelsen i Indias resterende stater. Eksperter frykter at resultatene fra denne, på grunn av alt det negative pandemien har ført med seg, vil vise et langt høyere tall av underernæring enn i den første undersøkelsen.

Underernærte mødre føder underernærte babyer. Noe av årsaken til at underernæringen blant barn øker, sier eksperter, kan være at kvinner som migrerer til byene for et bedre levebrød, sliter med å få tilgang på støtte fra regjeringens ernæringsprogram. Selv om disse støtteordningene er statlige, leveres de lokalt. På grunn av byråkrati og korrupsjon er det ikke en enkel sak å få overført midler fra et distrikt eller stat til et annet/annen. Dermed sliter kvinnene med å få støtte i det distriktet de har flyttet til. En annen årsak kan være at mange kvinner ikke får tilgang på støtten på grunn av manglende dokumentasjon. En gravid kvinne forteller at hun er gravid med sitt femte barn, og har nesten ikke mottatt barselytelser. Jeg har søkt regjeringsprogrammet og fylt ut skjemaer, men jeg har kun fått noen få rupies. To av mine fire barn overlevde ikke de første årene, og de to som gjorde det, er sent utviklet på grunn av underernæring.  Jeg frykter for livet til min ufødte baby.

En offentlig tjenestemann innrømmet at staten har gjort en for dårlig jobb med å redusere underernæring, men la til at regjeringen alene ikke kunne endre situasjonen. Underernæring er et komplekst spørsmål for India. Mange blant befolkningen lever i fattigdom og klarer ikke å skaffe så mye mat som de trenger. Omtrent en tredjedel av India sin befolkning antas å være underernærte, og over førti prosent av barna får mindre mat enn de burde. Indias regjering øker matsubsidiene for å løse denne situasjonen, men den raskt økende befolkningen og den økende andelen av befolkningen som bor i urbane områder forårsaker fortsatt problemer. I sterk kontrast til de som får for lite mat, står det stadig økende antallet mennesker i landet som lider av fedme. 51 prosent av indiske kvinner mellom femten og 49 år regnes som anemiske. I samme aldersgruppe er 22 prosent av kvinnene overvektige.

   

                       Indiske kvinner og barn – ofre for feilernæring i landet!

             

Bli fadder hos SevaChildren

Du betaler kun kr 190 i måneden. Klikk på symbolet under for å tegne ditt fadderskap!

        

Du vil få en startrapport med bilder og informasjon om barnet. Hver 6. måned vil du få en oppdatering fra barnet som sier noe om hvordan det går på skolen og andre ting som skjer i familien til barnet. I tillegg kan barnet sende oversatte hilsener til sin fadder med ulike mellomrom.

Støtt SevaChildren sitt arbeid i India

For norske givere – doner ditt beløp gjennom Vipps!

For our International supporters – you can donate here!

India og feilernæring
nb_NO