Indias befolkning

Folketallet i India passerte 250 millioner i midten av 1920 årene og 500 millioner i 1966. I løpet av 1999 ble milliarden passert, og ifølge FNs befolkningsstatistikk var tallet i 2020 cirka 1,38 milliarder – som utgjør ca. 16 prosent av verdens befolkning. Den indiske befolkningen bor på 2,45 prosent av jordas landareal!

Gjennomsnittlig levealder har økt betydelig de senere årene. Mens den var så lav som 32 år i 1951 og 47 år i 1971, var forventet levealder i 2014 kommet opp i cirka 68,1 år for kvinner og 64,6 år for menn. Stigningen i levealder skyldes blant annet effektiv bekjempelse av mange sykdommer som tuberkulose, kopper, kolera og malaria og en sterkt fallende spedbarnsdødelighet.

Synspunkter på befolkningseksplosjonen i India

At det er nødvendig å redusere den økende befolkningsveksten i landet, er det stort sett enighet om, både i opposisjonen og i regjeringen.

I 1994, da India undertegnet den internasjonale avtalen om «Befolkningsutviklingen i verden», godtok de foreldrenes rett til å bestemme størrelsen på familien og tidsrommet mellom fødsler. Derfor kan India vanskelig innføre en sentral lovgivning for å regulere innbyggernes   familiestørrelse, til tross for krav om dette fra nesten alle hold i India. Delstatene derimot, kan innføre egne lover.

At det er nødvendig å redusere den økende befolkningsveksten i landet, er det stort sett enighet om, både i opposisjonen og i regjeringen.

I 1994, da India undertegnet den internasjonale avtalen om «Befolkningsutviklingen i verden», godtok de foreldrenes rett til å bestemme størrelsen på familien og tidsrommet mellom fødsler. Derfor kan India vanskelig innføre en sentral lovgivning for å regulere innbyggernes   familiestørrelse, til tross for krav om dette fra nesten alle hold i India. Delstatene derimot, kan innføre egne lover.

Flere indiske delstater har allerede vedtatt straffelover som skal være med på å kontrollere befolkningsveksten, eller som oppmuntrer til mindre familier. Like etter at India’s statsminister Modi hadde holdt en tale om befolkningsproblemet i landet, bestemte den lokale regjeringen i delstaten Assam seg for å gjennomføre «Assams politikk for befolkningen, vedtatt for mer enn to år siden sier at ingen personer som har mer enn to barn kan være kvalifisert for statlige jobber i Assam fra januar 2021». Tolv stater har lignende bestemmelser om denne tobarnspolitikken. Det inkluderer også at de som får flere enn to barn  kan utestenges fra å bestride valgresultatet til de lokale delstatsregjeringene.

Indias befolkning på 1,37 milliarder er nå relativt stabilt. Når en utelukker noen få stater som eksempelvis Bihar og Uttar Pradesh, er de fleste delstater som Kerala, Himachal Pradesh, Vest Bengal, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadhu, Karnataka og Andhra Pradesh nå stabile med en negativ befolkningstilvekst.

En debatt om befolkning er uunngåelig i et land som i 2030 antas å overgå Kina i antall innbyggere. For tiden er Kina det mest folkerike landet i verden, men ifølge FNs estimat for økonomiske og sosiale saker, vil Indias befolkning øke til 1,5 milliarder innen 2030 mot Kinas befolkning som på samme tidspunkt vil være 1,46 milliarder.

Selv om prognosene fra FN viser at India kan overgå Kina i antall innbyggere i 2030, viser andre prognoser at trenden i befolkningsveksten ikke er økende, men nedadgående. For India kan det nå tyde på at det ikke lenger er en befolkningsvekst, men at innbyggertallet allerede har stabilisert seg.

 

 

             

Bl.a.boforhold og helsetjenester krever en massiv oppgradering for å kunne betjene Indias befolkning!

             

                     

 

Indias befolkning
nb_NO