Kjære faddere, givere og andre støttespillere!

Takket være dere givere har mennesker i våre arbeidsområder, under den pågående pandemien covid-19, i det minste fått 1 måltid mat om dagen. I India sliter mennesker med manglende støtteordninger når de ikke kan arbeide. Og, regjeringens strategi har vært å låse inne mennesker uten spesielle støtteordninger.

Per 8. juni har vi stoppet distribusjon av varm mat. Vi distribuerer imidlertid ennå matvarer og vann så lenge beholdningen rekker.

 

SevaChildren har så langt i denne innsamlingsaksjonen fått inn:

 

  1. Innsamlet gjennom SevaChildren/Mother Foundation US:       94.241,-
  2. Bidrag fra samarbeidspartner SOTE (Salt of the Earth) UK:     382.851,-
  3. Innsamlet lokalt i India (SevaChildren India):                               25.862,-

Totalt innsamlet per dato:                                                                 kr.     502.954,-

I samme periode har vi distribuert:

 

  1. 20 liters vannkanner (drikkevann):      2800 stk.
  2. Varme måltider:              75 000 stk.
  3. Matrasjoner for tilberedning (ris, olje og annet):               26 250 stk.
  4. Matrasjoner for tilberedning – distribueres 15.06.2020: 43 750 stk.
  5. Vi har også – i stort antall – distribuert såper, munnbind, engangshansker og annet sanitærutstyr

 

Litt om situasjonen i India nå – og spesielt i våre arbeidsområder:

Selv om nedstegningen av India fremdeles er der – men forventes å bli revidert  30. juni – har mange av begrensningene allerede blitt opphevet på steder hvor det er registrert få tilfeller av koronaviruset. Folk er i stand til å dra på jobb, men på grunn av mangel på offentlige transportmidler, sosial distanse og også på grunn av den store frykten for å bli smittet, er det ikke mange som drar på jobb. I landsbyene har mange registrert seg for arbeid under NREGA (Nasjonal indisk lov om ansettelsesgaranti). Det eneste arbeidet som er tilgjengelig under denne ordningen er manuell arbeidskraft som fjerning av gjørme, graving osv. Det er fremdeles mange landsbyboere som fortsetter å være uten penger til å kjøpe mat og annet nødvendighet. Det er fremdeles mye nød i landsbyene. Derfor trenger mange fortsatt litt matstøtte, selv om problemet nå ikke er så alvorlig som tidligere. Og, i begynnelsen av pandemien gjennomførte vi gjennom våre ansatte og førstelinjearbeidere mange bevisstgjøringskurs om forebyggende tiltak som sanitærarbeid, masker og sosial distansering.

For tiden har vi skiftet fokus for arbeidet vårt. Fra å gi øyeblikkelig matavlastning, har vi nå forskjøvet fokuset på å hjelpe de fattige landsbyboerne til å overvinne flere andre problemer de møter, som tap av levebrød, nød hos leietakere / marginale bønder, økning i kjønnsbasert vold i hjemmet, underernæring som barn blir fratatt ettersom de har gratis middag på skolene på dagen, forebygging av skolefrafall fra barn på grunn av lange skolestenginger osv.

Vi har også gitt rentefrie smålån til alle våre frontlinjearbeidere som er fra disse landsbyene. Mange fattige bønder i våre arbeidsområder, som leier jord til å dyrke på av de større landeierne, er ikke i stand til å få lån fordi de ikke har noen dokumentasjon, ingen landrettigheter etc. Vi har vært i stand til å motivere et finansfirma til å starte filial i landsbyen Kamandoddi og gi lån til rimelige renter og med svært lite dokumentasjon til disse fattige bøndene. Vi har også vært i stand til å gi noen familier noen geiter og noen lokale kyllinger også til enkelte andre familier i et forsøk på å sikre levebrødet.

I løpet av de siste årene har vi tatt flere initiativ for en integrert utvikling av landsbysamfunnene våre. Dette har vært det mest nyttige i disse tidene med pandemi, siden de har vært med på å forberede lokalsamfunnene til å møte slike tragedier bedre. Initiativer som bevisstgjøringsprogrammer, leseferdighetsklasser for voksne og særlig digital leseferdighet, har vært til stor hjelp for disse fattige kvinnene. Den andre er kjøkkenhagene, som selv om de er små, gir dem mat når de ikke kunne få det andre steder på grunn av nedstengning. Nok et initiativ som har hjulpet mye i disse covid-19 tider, er tilgjengeligheten av rent drikkevann gjennom vannrenseposter som vi har satt opp samt drikkevannsbrønner vi har reparert.

Vi fortsetter vårt arbeid blant India’s marginaliserte folkegrupper i disse «koronatider», og skal jevnlig holde dere oppdatert om vårt arbeid i felt. Skulle dere fortsatt ønske å støtte vårt arbeid er det bare å vipse via linken på siden her.

Et utvalg bilder fra tilberedning av mat til selve matutdelingen og utdeling av drikkevann i våre arbeidsområder

Kjære faddere, givere og andre støttespillere!
nb_NO