KRISESTØTTE I FORBINDELSE MED COVID-19 EPIDEMIEN!

Tiltak som iverksettes av SevaChildren i India

Covid-19 viruset som begynte i Kina i november i fjor, har spredd seg jevnlig over hele verden og er nå i India. Med en befolkning på cirka 1,3 milliarder mennesker,

og hvor et betydelig antall av disse bor i trange og overfylte slumområder, vil resultatene av denne pandemien være katastrofal om den får bre seg ukontrollert. For å bekjempe covid-19 spredningen har den indiske regjeringen ikke hatt andre muligheter enn å få på plass et portforbud, der hvor dette er mulig. Disse påbudene  har også skapt en enorm HUMANITÆR krise i India.

I landsbyen TMG Kote i delstaten Tamil Nadhu, og i de andre nabolandsbyene i delstaten hvor SevaChildren arbeider, er flesteparten av foreldrene til barna  dagarbeidere. Med innføringen av portforbud har dette ført til total nedleggelse av alt arbeid, og både menn og kvinner har mistet jobbene. Disse marginaliserte folkegruppene har ikke muligheter til å spare penger, da dagslønnene knapt rekker til mat til familien.

SevaChildren har foresått å gjeninnføre felleskjøkkener som vi drev for noen år siden. Vi vet at vi kan påta oss et slikt prosjekt som vi allerede har drevet tidligere. Men, til dette trenger vi din hjelp!

Et enkelt måltid om dagen bestående av ris og karri vil koste omtrent 5 kroner per måltid. I løpet av de neste to månedene er vi forberedt på å lage inntil 1.500 måltider per dag til de mest trengende. Til dette trenger vi ca. 225.000 kroner i måneden.

Heldigvis har vi allerede sosialarbeidere på plass i disse områdene, som er ansatt av SevaChildren og arbeider til vanlige i landsbyene i området. Sosialarbeiderne er dyktige administratorer av denne typen nødhjelp. Jobben med å administrere   felleskjøkkenene vil bli betrodd dem. De vil i tillegg opprettholde all bokføring for å dokumentere antall måltider.

På grunn av at beboerne i de beskrevne områdene er i en nødsituasjon nå, vil vi starte vårt første felleskjøkken i landsbyen TMG Kote ved å bruke en del av finansieringen som allerede er tilgjengelig gjennom våre fadderprogrammer.

Dette er en APPELL for finansiering til å åpne andre felleskjøkkener i alle de andre landsbyene der vi er tilstede. Åpningen av de andre felleskjøkkenene vil avhenge av de donasjoner vi vil motta. Dette utbruddet av covin-19 viruset har blitt en tragedie –  vi trenger derfor bidrag til å avverge en sultkatastrofe i stor skala som vi ser vil komme.

Ditt bidrag til denne appellen kan gis her:

KRISESTØTTE I FORBINDELSE MED COVID-19 EPIDEMIEN!
nb_NO