Les hvordan SevaChildren hjelper kvinner til å bli mer uavhengige!

I en serie artikler vil vi oppdatere våre lesere på alle våre aktiviteter i India. Først ute er Laxmamma som her forteller sin historie gjennom deltakelse i våre voksenopplæringsklasser.

Vi styrker kvinners selvtillit gjennom deltagelse i voksenopplæring!

Voksenopplæring er med på å gjøre kvinner mere selvstendige.

Jeg er Laxmamma, en av mer enn 300 fattige kvinner som deltok i SevaChildren’s voksenopplæringsklasser. Jeg er fra landsbyen Kamandoddi i delstaten Tamil Nadhu og jobber som søppelsamler i landsbyen min. Jeg var analfabet, og kunne ikke lese eller skrive. Jeg kunne ikke skrive navnet mitt og jeg kunne heller ikke telle eller regne sammen tall. I dag, etter å ha deltatt i SevaChildren’s voksenopplæringsklasser, har jeg lært meg både å lese og skrive, og er nå i stand til å gjøre enkle regneoperasjoner. Jeg kan også bruke mobilen min til ulike formål, og har nå fått mitt eget bankkort og bankkonto. Tidligere var jeg helt avhengig av andre, noe jeg syntes var ydmykende. I dag trenger jeg ikke den hjelpen. Jeg klarer meg selv.. Også mannen min og mine to sønner er stolte på mine vegne – og av mine prestasjoner!

BLI MED OG STØTT ORGANISASJONEN SOM GJORDE DETTE MULIG FOR MEG!

 

 

 

Les hvordan SevaChildren hjelper kvinner til å bli mer uavhengige!
nb_NO