Oppfølgingsrapport nr. 3/2020 – “Ashagram Barnehjem”

Kjære faddere / givere og støttespillere til SevaChildren!

Verden fortsetter å bekjempe Korona pandemien. Selv om de strenge nedstengningene som ble innført i India nå er opphevet, er det fortsatt mange restriksjoner folk må følge for å bekjempe smitten. Ved «Ashagram Barnehjem» er byggingen av det indre sikkerhetsgjerdet i full gang. Likeledes arbeider vi videre med innlegging av drikkevann og tilrettelegging av større kjøkkenplass, selv om alt arbeidet er noe forsinket på grunn av pandemien.

Ledelsen ved barnehjemmet – som ligger i landsbyen Pathakotte i Hosur distriktet i Tamilnadu i India – har siden starten av prosjektet sett fram til å kunne åpne igjen med nye fasiliteter og nytt, indre sikkerhetsgjerde rundt barnehjemmet. I løpet av rapporteringsperioden har barna som tidligere bodde her, blitt flyttet midlertidig til vårt andre barnehjem, nemlig Ashanilaya Barnehjem som ligger i storbyen Bangalore. De fleste foreldreløse barna som har aleneforeldre eller nære slektninger, er sendt dit for å bo hos dem.

Helsevesenet i India er så ille, og så overbelastet, at det ville være særdeles  vanskelig for oss som organisasjon å kunne gi alle barna en forsvarlig helseoppfølging dersom noen av dem skulle bli smittet. Derfor blir bare de barna som absolutt ikke har noen nær slektning tatt hånd om på barnehjemmet Ashanilaya. Og de vil bli flyttet til Ashagram Barnehjem så snart infrastrukturanleggene som blir bygget, er klare.

Vi skal i denne oppfølgingsrapporten ta deg med på en liten reise med hensyn til hva som er fullført og hva som fremdeles gjenstår basert på planene for prosjektet!

  • Vi har bygd store deler av den indre sikkerhetsmuren som skal beskytte barnehjemmet mot streifende ville elefanter på søken etter drikkevann. To tredjedeler av den indre sikkerhetsmuren er fullført.
  • I tillegg har vi også vært opptatt med følgende arbeid for å gjøre området rundt selve barnehjemmet best mulig:
  1. Jevnet bakken rundt bygningen ved å sprenge og fjerne steiner.
  2. Plantet rundt 500 forskjellige varianter av frukttrær for å sikre barnehjemmet noe bærekraftig inntekt.
  3. Sikret tilknytning av gratis strøm – på livstid – fra den indiske regjeringen for drikkevannsbrønnen så vel som for vann til frukt- og grønnsaksdyrking.
  4. Det var ingen skikkelig vei til barnehjemsbygningen – vi har bygd en ny vei og plantet trær på begge sider av denne veien.
  5. Jevnet bakken enkelte steder på området ved å sprenge steiner og fjerne gjørme for å lage lekeplasser til barna som skal bo der.

Det er fortsatt mye arbeid som skal gjøres for å sikre at barnehjemsbarna har et trygt, sunt og hyggelig miljø.

Vi har brukt de innsamlede midler på en best mulig måte for deg som giver. Vi takker alle for støtten til, og troen på, det arbeid som SevaChildren gjør for barn i India. Vi deler noen bilder med dere fra arbeidet som er beskrevet.

 

Bygging av det indre sikkerhetsgjerde rundt barnehjemmet skrider fram!

Og sikkerhetsgjerdet tar form

Her er mange meter av gjerdet ferdig og sett ovenfra

 

 

 

 

 

 

 

Oppfølgingsrapport nr. 3/2020 – “Ashagram Barnehjem”
nb_NO