Samfunnsutvikling i landsbyene

SevaChildren har programmer for å styrke landsbybeboerne i de områdene vi jobber i, slik at de får mulighet til å påvirke egne liv.

I en serie artikler vil vi oppdatere våre lesere på våre samlede aktiviteter i India. Med denne artikkelen gir vi deg et innblikk i hvordan vi styrker landsbybeboerne til å bli bevisst egne muligheter, styrker og evner.

Rent drikkevann gjennom lokale selvhjelpsgrupper

Teervethi er en liten landsby i nærheten av Hosur i delstaten Tamil Nadhu. Innbyggerne er alle fra folkegruppen «kasteløse» (untouchable). Mange i denne landsbyen er tradisjonelle slangefangere og slangetemmere. Noen tjener penger ved å utføre arbeid som bærere eller som landløse jordarbeidere. Det er et fattig lokalsamfunn hvor de bor i små hytter bygget under regjeringens velferdsordninger. En drikkevannsforsyning gitt av regjeringen var i bruk i rundt tre år da tanken og tilkoblingsrørene ble hardt skadet. Da landsbybeboerne ga beskjed om dette til regjeringen, talte de for døve ører, og de måtte nå gå langt for å hente drikkevann .SevaChildren hadde møter med lokalsamfunnet og sammen mobiliserte de en pressgruppe ved å danne selvhjelpsgruppe for kvinner. Det er spare- og Micro-kreditt-basert gruppe, og har 15 kvinner som medlemmer. Oppmuntret og støttet av våre sosialarbeidere møtte de myndighetene og lyktes til slutt å få lokale myndigheter til å overlate selvhjelpsgruppa ansvaret for å kjøpe en ny tank og sette denne i stand. De lokale myndighetene gikk også med på å dele på noen av utgiftene. SevaChildren bidro med de resterende utgiftene og kontrollerte at arbeidet ble fullført tilfredsstillende. Alle landsbyboerne i Theervethi har nå rent drikkevann tilgjengelig i nærheten av husene sine. Gruppemedlemmene føler seg svært fornøyde med å ha bidratt til utviklingen av landsbyen sin. Denne første opplevelsen av suksess har vært en oppmuntring for å arbeide videre for lokalsamfunnet sitt.

Skittent drikkevann dreper mange barn hvert år gjennom ulike sykdommer!

Organisering av de urbane, marginaliserte folkegruppene for bedre å få til utvikling i områdene

Med støtte og hjelp fra sosialarbeiderne i SevaChildren kartlegges nå behov og tilgjengelige ressurser i hver av landsbyene. En kvinne i hver landsby med ønske og potensiale til å bli leder, identifiseres. De får trening til lederroller i utviklingen av deres respektive landsby. For landsbybefolkningen blir det gjennomført flere bevisstgjøringsprogrammer. I hver landsby mobiliserer vi kvinner og øker bevisstheten om egen verdi og styrke, og danner flere kvinnelige selvhjelpsgrupper ) basert på sparing og mikrokreditt. Ledergruppene er blitt styrket til, i samarbeid med Sevachildren, å ha ansvaret for samfunnsutviklingsaktiviteter i de enkelte landsbyer Denne modellen har vist seg å være effektiv, bærekraftig og økonomisk kostnadsbesparende. Vi er vitne til fremveksten av en maktbase på grasrotnivået, med økt bevissthet om sine evner til å ta tak i problemer som angår dem, og gjennom egen innsats og ressurser få påvirkning på egne liv. De lærer om sine rettigheter og tar villig ansvar for å delta i samfunnsutviklingssaker.

BLI MED OG STØTT ORGANISASJONEN SOM GJØR DETTE MULIG FOR OSS!

Samfunnsutvikling i landsbyene
nb_NO