Sterilisering av kvinner i India

Sterilisering av kvinner (Tubektomi) er det vanligste prevensjonsmidlet i India, og hele seks millioner kvinner steriliseres årlig. Gjennomsnittsalderen er 25,5 år, og 77 % har aldri forsøkt annen prevensjon. Metoden er vanligst blant kvinner som har lav utdanning, som har flere enn tre barn og hos dem som allerede har født guttebarn.

Myndighetene i India har de siste tiårene satt søkelyset på kvinnelig sterilisering for å redusere befolkningsveksten, men har lagt lite vekt på alternativ prevensjon og prevensjon for menn. I den vedvarende kampen mot befolkningsveksten forsøker myndighetene nå å snu denne trenden.

I 1950 var den totale fertilitetsraten i India 6,4 barn per kvinne. I 2011 var den sunket til 2,6. Målet var imidlertid 2,1 barn per kvinne innen 2010, noe man mente var nødvendig for at befolkningsantallet skulle holdes stabilt. Økonomisk vekst, utdanning av kvinner, bedre helsetilbud og målrettede prevensjonsprogrammer er blant de viktigste faktorene som har bidratt til nedgangen i fødselsraten.

Indiske myndigheter har siden det første familieplanleggingsprogrammet i 1952 iverksatt en rekke ulike tiltak med mål om å redusere befolkningsveksten. Fra slutten av 1960-årene intensiverte staten programmet og organiserte vasektomi-leirer (sterilisering av menn), hvor det ble utført opptil 60 000 inngrep per uke. Under unntakstilstanden 1975 – 1977 lanserte Indira Gandhi (1917 – 1984) et program som skulle være et «frontal attack on the problem of population», og som omfattet tvangssterilisering av menn med flere enn tre barn.  Dette var et grusomt og inhumant tiltak.

I 1977 fikk landet ny statsminister, og i det nye programmet rettet man oppmerksomheten mot motivasjon, opplæring og frivillighet. I det nyeste familieplanleggingsprogrammet «National Population Policy» legger man fortsatt vekt på informasjon og veiledning, slik at befolkningen skal være i stand til å ta frivillige og informerte valg.

En studie viser at 16 % av indiske menn mener at prevensjonsbruk hos kvinner er et tegn på fullstendig seksuell løssluppenhet (promiskuitet). Med et svært variert utdanningsnivå i rurale områder har dessuten ikke kvinnene alltid forutsetninger for å forstå helseinformasjonen som blir gitt dem.

Sterilisering – en enkel løsning?

Det gis økonomisk kompensasjon til de som steriliseres ved offentlige og godkjente private klinikker, og til helsepersonell som motiverer og informerer eller utfører selve inngrepet. I de såkalte høyfokusstatene med høyest fertilitetsrate får mannen 1100 rupi (ca. 130 norske kroner) for sterilisering, mens kvinner får 600 rupi (72 norske kroner) for permanent å forhindre fremtidig graviditet.

Private leger som utfører sterilisering på offentlige klinikker, mottar også penger for hver utførte sterilisering. Dette er et tiltak for å øke aktiviteten ved offentlige helseklinikker som har utstyr, men som mangler kvalifisert helsepersonell. Noe av kritikken mot pengeincentiver er at de kan tenkes å påvirke helsearbeidernes vurdering. Studier har også vist at noen av de fattigste har benyttet seg av dette som en inntekt, noe som forklares ved at kompensasjonene er mye høyere enn gjennomsnittlig dagslønn i rurale strøk.

En annen studie viser at kvinner ikke nødvendigvis ville latt seg sterilisere om de hadde fått kjennskap til annen prevensjon. Opptil 85 % av dem som ble motivert til sterilisering, fikk ikke tilstrekkelig informasjon om alternative prevensjonsmidler. I studien ble det gitt detaljert informasjon om ulike prevensjonsmidler, og resultatet ble at kun 17 % av de informerte ville valgt sterilisering, mens 80 % ønsket reversible metoder, som p-piller og spiral. Dette står i sterk kontrast til antall tubektomiinngrep som utføres hvert år i India.

I India er det nå nødvendig med bedre informasjon og tilbud om prevensjonsmetoder tilpasset hver enkelt, i tillegg til at man må stille krav til økt involvering av menn. Når flere kvinner i India nå får utdanning, vil man trolig se en endret bruk av prevensjonsmetoder.

       

I India betegnes ofte kvinner som “mannens eiendom” – da blir valgene relativt få!

                                                

Bli fadder hos SevaChildren

Du betaler kun kr 190 i måneden. Klikk på symbolet under for å tegne ditt fadderskap!

Du vil få en startrapport med bilder og informasjon om barnet. Hver 6. måned vil du få en oppdatering fra barnet som sier noe om hvordan det går på skolen og andre ting som skjer i familien til barnet. I tillegg kan barnet sende oversatte hilsener til sin fadder med ulike mellomrom.

          

Støtt SevaChildren sitt arbeid i India

For norske givere – doner ditt beløp gjennom Vipps!

For our International supporters – you can donate here!

 

 

Sterilisering av kvinner i India
nb_NO