Toalettmangel hemmer Indias kvinner

Toalettmangel hemmer Indias kvinner

Mangelen på toaletter er spesielt vanskelig for Indias kvinner, hvis rettigheter blir bremset av de prekære sanitære forholdene. Og, det er også et meget  personlig problem for alle indiske kvinner å ikke kunne ha en tilgang til toaletter.

Det påvirker deres utdanning!

Ifølge data fra den indiske organisasjonen ASER, er det kun fire av ti offentlige skoler i India som har et fungerende jentetoalett. Organisasjonens årlige utdanningsstudie fra 2010 pekte på en direkte sammenheng mellom manglende toalett og jenters frafall fra skolen.

Det påvirker deres mulighet til å jobbe!

Hvis arbeidsplassen ikke har toalett for kvinner, eller ikke ligger i nærheten av et toalett, er heltidsarbeid – og den økonomiske friheten det medfører – vanskelig.

Det påvirker deres sikkerhet!

Voldtekter – de fleste urapporterte, ties i hjel av skam – skjer på lange veier i mørket til eller fra landsbygdas jorder og slummens fellestoaletter.

Det påvirker deres helse!

Dårlige hygieneforhold i slummen fører til spredning av sykdommer som bl.a. diaré.

Og, på landsbygda vegrer kvinner seg for å drikke tilstrekkelig mengder vann for å slippe å måtte gå til jordene i dagslys, til alles skue. Men, en nødvendighet kjenner ikke alltid tidsbegrensninger – kanskje må vi ut om morgenen, om kvelden, rett og slett når vi bare må – og kanskje om ettermiddagen også!

Det er viktig å understreke at det ikke bare handler om beskjedenhet, privatliv og helse og hygiene – mer presserende handler det om kvinners sikkerhet. Enhver kvinne er mest sårbar når hun går ut for å sitte ned på åpne jorder brukt som toalett. Mens mørket er vennlig mot hennes “beskjedenhet”, setter det hennes sikkerhet i fare! For, i ly av mørket lurer mennene i området for å kunne få et lett bytte når de er i sine mest forsvarsløse situasjoner.

Ingen do, ingen brud!

I delstaten Haryana i Nord India ble man for flere år siden klar over sammenhengen mellom kvinnerettigheter og toalett, og startet en kampanje der man håpet å oppmuntre sine borgere til å investere i toalett i sine hjem ved å knytte det til noe av det mest nødvendige i et tradisjonelt indisk liv: ekteskapet.

I «Intet toalett, ingen brud»-kampanjen ble vegger i delstaten malt med slagordet «Jeg vil ikke tillate min datter å gifte seg inn i et hjem uten toalett.»

Kanskje hjelper slike tiltak noe, for det blir heldigvis stadig flere toaletter på subkontinentet.

Verdens største toalettbyggingsprosjekt styrker indiske kvinners rettigheter

Indias statsminister Narendra Modi påtok seg ved innsettelsen å gjøre noe med krisen om manglende tilgang på rene og trygge toaletter da han ble valgt for noen år siden. Siden den gang er det, ifølge offisielle statistikker, planlagt, eller bygget, mer enn 1 million toaletter. Men selv der det er bygget, har studier vist at de aller fleste ikke blir brukt, spesielt er det tilfelle på landsbygda. I noen tilfeller er det fordi toalettene fremdeles ikke er koblet til vann og kloakk, noe som er en stor mangelvare på landsbygda.  

På de offentlige skolene er toalettene så skitne at de nesten aldri blir brukt. For jenter i landlige områder og urbane slumområder er mangel på tilgang til rene toaletter og tilfredsstillende sanitærforhold en sterk årsak til å droppe ut av skolen. En lærer jeg snakket med fortalte at myndighetene hadde satt opp toaletter på skolen hans, men ikke satt av midler til renhold.

I India ser det ikke ut til at menn føler slike begrensninger. Her tisses det  overalt, selv i urbane områder. Middelklasse, utdannede menn vil bare stoppe bilen og tisse mot en vegg. Eller til og med legge igjen sin avføring på fortauet. Modis initiativ har ikke vært en fiasko. Det er viktig at han snakker om problemet. Men uten en dypere og bredere kulturell endring i India, vil innsatsen bare resultere i millioner av dollar kastes bort i å bygge toaletter som ingen bruker. Det er også en realitet at i India tviler veldig mange på offentlige statistikker som blir publisert av sentralregjeringen.

Det er ikke lenge siden overskriftene i India’s aviser proklamerte at indere med egen mobiltelefon var flere enn indere med tilgang til ordentlig toalett. Dette sier mye om Indias raske økonomiske og teknologiske utvikling, men enda mer om hvor mye som står igjen. For på toalettfronten er det svært langt igjen før India kan oppnå FNs mål om å «Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle».

 

          

Toalettmangel hemmer Indias kvinner
nb_NO