Visste du at i minst 26 land i verden er det større sannsynlighet for at jenter blir gift før de fyller 18 år, enn at de fullfører grunnskolen

Barneekteskap i India

Da hun ble gravid som 12-åring, ba den 70 år gamle ektemannen om skilsmisse!

Historien sier at den kvelden han tok meg, forgrep han seg på meg. Han sa at han hadde kjøpt meg, og at han kunne gjøre hva han ville meg meg – «Jeg har gitt foreldrene dine penger, jeg kan bruke deg så lenge jeg vil. Holdt kjeft!»

Indiske Sangeeta Manera Bagle var bare tolv år gammel da foreldrene solgte henne inn i et tvangsekteskap med en 70 år gammel mann. Hun forteller at den «såkalte bryllupsnatten» var ren tortur. Jeg har ingen utdannelse, og skjønte ikke hva som foregikk. Jeg var jo bare et barn, forteller hun. Hun forteller videre at mannen holdt henne innelåst i et rom uten vindu, og at han brukte henne for sex i to måneder, til hun ble gravid. Da skilte han seg fra henne over telefon. Nå bor hun sammen med dattera hun fikk med 70-åringen, sin mor, og to andre mennesker på et knøttlite rom i en fattig bydel i den indiske byen Mumbai. Moren forteller at hun solgte datteren fordi faren var alkoholiker, og at de trengte pengene. Vi trodde vi kunne kjøpe et lite hus for pengene. Vi trodde at både vi og vår datter kunne få et bedre liv. Det skjedde ikke, sier moren!

Da Sangeeta ble forlatt som tolvåring, og gravid, ble hun så opprørt at hun prøvde å begå selvmord. Hun overlevde og har siden jobbet for å forhindre at kvinner og barn skal selges inn i tvangsekteskap. Jeg håper ingen må gjennomgå de smertene jeg har følt, sier hun.

Ungjenter selges av foreldre til turister i India

I India er det hundrevis av liknende saker. Det er en hel industri rundt salg og tvangsekteskap av barn, hovedsakelig til eldre turister, ifølge indisk media. Representanter fra industrien henvender seg til fattige familier, og ber om å få kjøpe barna deres. Deretter finner agenter i flere land i Asia og i Midt-Østen klienter som er interesserte i å kjøpe barnet. Klientene reiser så til den indiske byen for å se og velge det barnet de har mest lyst på. En religiøs geistlig, som også deltar i menneskehandelen, utsteder så falske bryllupspapirer og skilsmissepapirer med en fremtidig dato. Slik kan klientene bruke barna til de går lei, og deretter forsvinne. Politiet i Mumbai forteller at det finnes hundrevis av liknende saker bare i denne byen.

15 millioner barneekteskap på verdensbasis

Barneekteskap skjer i alle deler av verden. Det går på tvers av land, kulturer, religioner og etnisk tilhørighet. Det rammer flest jenter i Sør-Asia og i Afrika sør for Sahara, men det finnes barnebruder i alle regioner i verden. Barneekteskap er i dag mest vanlig i utviklingsland. Der blir én av tre jenter giftet bort før de er 18 – og én av sju før de er 15. Enkelte steder kan jentene være så unge som åtte år gamle.

Barneekteskap i verden:

  • Barneekteskap er definert som giftemål der minst en av partene er under 18 år.
  • Det er et brudd på menneskerettighetene, og er en av vår tids alvorligste menneskerettighetsutfordringer.
  • Barneekteskap skjer i alle regioner, og er et globalt problem.
  • Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at så mange som 39 000 jentebarn giftes bort hver dag.
  • FN estimerer at det gjelder rundt 14,2 millioner jentebarn årlig. Noen barn er så unge som fem år.
  • Estimater fra Verdens heleseorganisasjon viser at i perioden fra 2011 til 2020 vil 140 millioner jenter bli giftet bort. Av de 140 millionene, vil 50 millioner være under 15 år.
  • I FNs bærekraftmål fra 2015, er et av punktene å avskaffe barneekteskap innen 2030.

Det er ikke uvanlig at penger er involvert i barneekteskap. Spesielt i områder med fattigdom, og i kulturer hvor det er en generell oppfatning at jenter er mindre verdt enn gutter, som i India. I bistandsmiljøet er det også en klar oppfatning av at jenter selges til utlendinger i India, og derfor er det ikke  overraskende at menn som ønsker unge jenter, og er villig til å betale for det, kobler seg på fattigdom.

Bekjempelsen av barneekteskap er satt på dagsorden i FN, og organisasjonen har som mål å avskaffe det innen 2030.

Barnekteskap frarøver barn barndommen. De blir tvunget inn i en situasjon de verken er psykisk eller fysisk modne for. Alle barneekteskap er tvangsekteskap, og tvang betyr også tvunget samleie, altså voldtekt. Men, de fleste foreldre vil det beste for barna sine. Vi snakker om samfunn preget av fattigdom og nedarvede strukturer, men det er fult mulig å forhindre det. I India er det også tradisjon for at ungdom engasjerer seg for å forsøke å stoppe dette. Det handler mye om at foreldre bør forstå at utdanning av jenter er en bedre tilnærming til økonomisk vekst for hele familien, enn de pengene de tjener på å selge jentebarna.

I India vil det ikke være riktig å kategorisere alle ekteskap som involverer penger som menneskehandel, for i et land som India er det ofte vanlig at penger blir gitt i forbindelse med bryllup, uavhengig av om tvang er involvert eller ikke. I tilfeller hvor foreldre selger barna sine til eldre menn, er det derimot snakk om menneskehandel.

Barneekteskap er forbudt etter indisk lov, og foreldre eller andre som tvinger barn inn i ekteskap kan straffes.

                   

             

Bli fadder hos SevaChildren

Du betaler kun kr 190 i måneden. Klikk på symbolet under for å tegne ditt fadderskap!

                                                                                                                                                      

Du vil få en startrapport med bilder og informasjon om barnet. Hver 6. måned vil du få en oppdatering fra barnet som sier noe om hvordan det går på skolen og andre ting som skjer i familien til barnet. I tillegg kan barnet sende oversatte hilsener til sin fadder med ulike mellomrom.

Visste du at i minst 26 land i verden er det større sannsynlighet for at jenter blir gift før de fyller 18 år, enn at de fullfører grunnskolen
nb_NO