Innkalling til årsmøte i SevaChildren Norway 

 

Det innkalles med dette til årsmøte i SevaChildren 8. desember 2022

Sted: Mikrobølgen 6 A, 1151 Oslo. Tid: klokka 20.00

 

Årsmøtet har følgende dagsorden:

 1.  Åpning av møtet
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av frammøtte representanter
 4. Godkjenning av saksliste
 5. Valg av møteleder, referent, 2 personer for underskrift av protokoll
 6. Saker til behandling:
  1. Styrets årsberetning 2021
  2. Regnskap 2021
  3. Årsrapport SevaChildren 2021
 7. Innkomne saker
 8. Valg av SevaChildren sitt styre etter innstilling fra valgkomiteen

 Forslag til Årsmøtet

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være sendt styret i SevaChildren senest og innen 25. november 2022. Forslaget sendes: ljohnsen@sevachildren.no

Alle faddere har adgang

Velkommen!

Hilsen Styret

Innkalling til årsmøte i SevaChildren