Bilder fra våre prosjekter og reiser

Utdanning – en nøkkelkomponent i våre prosjekter

Helsekontroller, tannlegesjekk og A-vitamin tilskudd er viktige komponenter i våre prosjekter

Uten mat og drikke – osv. Riktig kosthold er viktig for barns utvikling

Hjelp til familier – alt fra husbygging til mathjelp og selvhjelpskurs

I nærmiljøet driver vi med alt fra treplanting til opplæring og feiring av nasjonaldag!

Barnehjemmet “Ashagram” i delstaten Tamil Nadhu, nå ferdigstilt med finansiering fra SevaChildren.

Glade barn ved barnehjemmet. Og, ny indre sikkerhetsmur settes opp for å hindre gjennomgang av ville elefanter!

Barnehjemmet “Ashanilaya” i storbyen Bangalore. Også ved barnehjem er det ekstraundervisning etter ordinær skoletid.

Barn og ansatte ved barnehjemmet – forberedelser til julefeiring.

Et utvalg bilder fra våre aktiviteter under covid-19 pandemien!

Et utvalg bilder fra våre aktiviteter under covid-19 pandemien!

På prosjektbesøk i India sammen med stab og amerikanske partnere – amerikanske faddere og

et glimt av den kjente bygningen Taj Mahal

Indisk gatebilde – og, utrolig hva kyr spiser og oppholder seg!

Framkomstmidler er ulike – selv om vi sitter i rullestol er vi en del av aktivitetene – og, man kan sikkert

finne seg noe å gjøre om man skulle bli arbeidsledig!