Personvernerklæring

PERSON­VERN­ERKLÆRING FOR SevaChildren

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://www.sevachildren.no

 

Om erklæringen

For SevaChildren er det viktig at du kjenner deg trygg når du er i kontakt med oss. Vi følger norske lover for personvern og EUs personvern­forordning (GDPR) – noe som betyr at vi respekterer din integritet og din rett til å ha kontroll over dine person­opplysninger.

Våre veiledende prinsipper er enkle; vi er åpne om hvilke opplysninger vi har om deg og hvorfor, og vi beskytter dine opplysninger på best mulig måte.

Personvernerklæringen beskriver SevaChildrenhåndtering av person­opplysninger i detalj og angir kontaktperson i organisasjonen for spørsmål relatert til personvern. SevaChildren er behandlings­ansvarlig på den måten det beskrives i dette dokumentet, og vi er ansvarlig for at behandlingen skjer i tråd med gjeldende regelverk.

Erklæringen gjelder for deg som er i kontakt med oss som, fadder/giver.

 

 1. BEHANDLINGS­ANSVARLIG 

Lars Johan Johnsen er på vegne av SevaChildren behandlings­ansvarlig for organisasjonens behandling av person­opplysninger.

 

 1. INNHENTING AV PERSON­OPPLYSNINGER

SevaChildren innhenter og lagrer person­opplysninger om deg:

 • Når du registrerer deg som fadder/giver, Når du gir gaver via våre nettsider
 • Når du fyller inn et skjema som ber om person­opplysninger på våre nettsider
 • Når du melder deg på SevaChildren nyhetsbrev
 • Ved besøk på våre nettsider, forut­satt at du har godkjent våre cookies (les mer om cookies i punkt 7).

SevaChildren samler i all hovedsak inn person­opplysninger direkte fra deg. Vi henter ikke inn mer informasjon enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med innhentingen av person­opplysninger.

 

 1. HVILKE PERSON­OPPLYSNINGER VI LAGRER OG HVOR LENGE VI LAGRER DEM

SevaChildren innhenter og lagrer ikke flere opplysninger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Du har rett til innsyn i de opplysninger SevaChildren har registrert om deg og kan be om at opplysninger oppdateres, arkiveres eller slettes. SevaChildren har etablert rutiner for å slette og arkivere person­opplysninger..

3.1. Nyhetsbrev

Når du abonnerer på vårt nyhetsbrev lagrer vi e-postadressen din. E-post­adressene slettes når du melder deg av nyhetsbrevet.

Alle person­opplysninger som nevnes i punkt 3.1 slettes dersom du kontakter SevaChildren via e-post eller telefon. Unntaket er om vi er pålagt av norsk lov å oppbevare informasjonen.

 

 1. FORMÅL MED BEHANDLINGEN

SevaChildren behandler person­opplysninger for de formål som oppgis i denne erklæringen. Formål oppgis også ved innsamling av opplysninger.

Vi samler inn informasjon om våre støtte­spillere for å kunne;

 • Bekrefte din identitet
 • Ta imot og registrere gaver og andre bidrag til SevaChildren
 • Bruke fødselsnummer slik at du får skatte­fradrag for ditt bidrag dersom du ønsker dette
 • Registrere medlemskap
 • Muliggjøre god service, slik som å håndtere dine henvendelser, rette opp feil informasjon eller å sende deg informasjon

 

Vi behandler også personopplysninger for å kunne drive vår virksomhet, det innebærer blant annet at vi behandler dine personopplysninger når du er i kontakt med oss av ulike grunner. Eksempler på administrasjon som innebærer behandling av person­opplysninger er:

 • Når du henvender deg til oss på e-post håndterer vi person­opplysninger for å kunne holde kontakt med deg og svare på din henvendelse.

 

 1. GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

Vi behandler i all hovedsak person­opplysninger om deg for å ivareta vår forpliktelse og avtale med deg som fadder, giver, nyhets­brevs ­abonnent.

Noen av opplysningene om deg kan også oppbevares på grunn av krav i norsk lov. Eksempel på dette er rapportering av ditt bidrag til SevaChildren til skatte­myndighetene dersom du ønsker skattefradrag for ditt bidrag, eller å innfri våre plikter i henhold til bokføringsloven.

I noen tilfeller ser vi også behov for å innhente samtykke fra deg. Du kan når som helst trekke ditt samtykke eller takke nei til å motta informasjon fra oss. Tjenester som krever aktivt samtykke:

 • Digital kommunikasjon

Behandling av personopplysninger skjer i tråd med gjeldende regelverk og innebærer at opplysninger om deg ikke lagres lengre enn nødvendig og med hensyn til formålet med behandlingen.

 

 1. INFORMASJONS­BEHANDLING OM BARN

SevaChildren behandler også person­opplysninger om barn og disse personopplysninger gis et særlig vern.

 

 1. WEBANALYSE, INFORMASJONS­KAPSLER/COOKIES OG LAGRING

Vi bruker informasjons­kapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg best mulig bruker­opplevelse og service. I henhold til lov om elektronisk kommunikasjon informerer vi våre besøkende om bruk av informasjons­kapsler (cookies).

 

 1. RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Du kan også klage til Datatilsynet på behandling som er i strid med reglene.

 

 1. INFORMASJONS­SIKKERHET

SevaChildren har etablert og doku­mentert rutiner og tiltak som skal sikre dine person­opplysninger, integriteten av opplysningene, tilgjengeligheten og konfidensialiteten av dem.

Vi sikrer dine person­opplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangs­kontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av opplysninger.

 

 1. OPPLYSNINGER OM VÅRE ANSATTE

SevaChildren innhenter og behandler følgende personopplysninger om Styret i SevaChildren: navn, kjønn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse, og vi lagrer også informasjon om at dette er fremvist i henhold til norske lover.

Disse opplysningene har vi for å;

 • Gjennomføre nødvendig administrasjon

Opplysninger vi har mottatt lagres i vårt personal­register frem til du avslutter ditt forhold i SevaChildren. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i 5 år, i henhold til lovens krav.

 

 1. KONTAKT­INFORMASJON

Dersom du har henvendelser som gjelder personopplysninger og personvern når du oss slik:

E-post: info@sevachildren.no

Telefon: (+47) 47 38 70 27

Adresse: SevaChildren Norway, Mikrobølgen 6 A, 1151 Oslo, Norway