Mer enn 773 millioner mennesker er i dag uten lese- og skriveferdigheter, og i dag er det FNs internasjonale dag for nettopp å øke lese- og skriveferdigheter blant verdens befolkning.  Sevachildren vil markere denne dagen med både å peke på hvor stort dette problemet er i India ,der vi jobber og for å vise vårt arbeid  for å få barn og voksne ut av analfabetismen

India, der Sevachildren har sine prosjekter, er verdens mest folkerike lad, med over 1,4 milliarder innbyggere. Landet har store utfordringer med å utrydde alfabetismen. Etter uavhengigheten i 1947 har India gjort store framsteg for å sikre tilgang til utdanning for befolkningen.  Men fremdeles er det et massivt antall som ikke kan lese og skrive. Ifølge en beregning fra UNESCO var ca. 25% over 15 år analfabeter i 2018. Det er også en stor utfordring at mange barn dropper ut av skolen før de er ferdige. I følge Verdensbanken var over 6 millioner barn i grunnskolealder ute av skolen, og en majoritet av disse var fra marginaliserte samfunn Det er mange årsaker til det, men er hovedsakelig:

  • Diskriminering av jenter
  • Mangel på lærere
  • Tidlig ekteskap
  • Barnearbeid
  • Manglende støtte fra foreldrene
  • Fattigdom og mange barn i familien.
  • Lærevansker, og ingen oppfølging

Etter at retten til skolegang ble lovfestet i 2009, har stadig flere barn begynt på skolen, men India har i dag et utdanningssystem med store forskjeller. Fra gode offentlige skoler til offentlige skoler uten kvalifiserte lærere og til dyre private skoler der den sosioøkonomiske elitens barn går. Spesielt er det dårlig med kvalifisert personell på landsbygda og i slummen.

Det er barna fra landsbygda og i slummen Sevachildren støtter gjennom vår partner i India Sevachildren India

De fleste barna i områder der Sevachildren jobber, har behov for hjelp til læring. Det er mange grunner til det, men vi setter inn støtet der behovet er størst, og har skaffet mulighet for læring etter skolegangen. Vi har kompetente ansatte og frivillige til å påta seg denne oppgaven. Spesielt er det viktig å gi hjelp til lekser, slik at de kan holde tritt med klassekamerater med et annet utgangspunkt. Vi jobber også for å motivere barn og foreldre til å forstå hvor viktig lese- og skriveferdigheter er og for at de skal fortsette sin skolegang,

Under tiden med korona, ble mange skoler stengt og barna ble uten skolegang. Det var svært viktig for oss i Sevachildren å opprettholde muligheten for skolegang, noe vi klarte gjennom læringsgrupper i slummen og på landsbygda.. Det var også svært viktig å holde barnas motivasjon til å fortsette på skolen slik at de ikke forsvant ut av skolesystemet. Det fungerte.

Også voksne har behov for å lære å lese og skrive. Gjennom vårt leseferdighetsprogram for voksne kvinner på landsbygda og i slummen, har hundrevis av kvinner lært seg denne ferdigheten. De har også fått opplæring i å håndtere ulike typer økonomiske transaksjoner. De har også fått kunnskap om forskjellige statlige velferdsordninger, og hvordan de søker på disse. Kvinnene har på denne måten fått økt sin sosiale og økonomiske situasjon, og gir uttrykk for at opplæringen i stor grad har bedret deres selvfølelse.

Støtt vårt viktige arbeid her:

 

Et utvalg bilder fra våre aktiviteter i India relatert til barn og skolegang
FNs internasjonale dag for lese- og skriveferdigheter 8. september