Våre samarbeidspartnere

SevaChildren India – Bekjemper fattigdom blant barn i India

SevaChildren India er en ikke-sekterisk og ikke-religiøs organisasjon som ble startet i 2011 for å bekjempe barnefattigdom i India. Vi er en del av, og samarbeider nært med, SevaChildren familien. SevaChildren India, med sitt hovedkontor i Bangalore, fungerer som en partner for SevaChildren i forhold til implementering av prosjekter i India.

India har den nest største befolkningen i verden. Anslagsvis 80 millioner av de 143 millioner foreldreløse barn i verden bor og lever i India, og det er ikke mulig å nå alle barna i landet med noen form for hjelp. Vi har derfor besluttet å begrense våre programmer til de to sørlige statene Tamilnadu og Karnataka.

For tiden hjelper vi ca. 900 barn og familier gjennom fadderskap. Disse er fra 25 landsbyer i Tamil Nadhu og fra 5 slumområder i Bangalore. I tillegg støtter vi de to barnehjemmene «Ashanilaya barnehjem» (for jenter) i Bangalore og «Ashagram barnehjem» (for gutter) i Tamilnadu. Utviklingen av bygningsmassen til «Ashagram barnehjem» er delvis finansiert av SevaChildren.

Støtt oss

Vårt arbeid – som retter seg mot barns utdanning, helsetjenester, ernæring, familieutvikling, landsbyutvikling og drift av barnehjem – trenger din støtte. Fordi vi jobber gjennom grassrot organisasjoner, kommer din hjelp direkte til de som har størst behov. Uansett om ditt økonomiske bidrag er stort eller lite, er det alltid hjertelig velkommen. Du kan også bli fadder for et fattig barn fra en landsby eller fra et slumområde i en storby.

Som fadder vil du bidra til å gi et barn en meningsfylt framtid. Og ikke bare det! Når du støtter et barn gjennom SevaChildren organisasjonene, vil også barnets familie og lokalbefolkningen dra nytte av det. Som fadder vil du kunne følge barnet «ditt» gjennom skolegangen og utviklingen ellers.

Andre måte å hjelpe på

Foruten fadderskap er det mange andre måter du kan hjelpe vår organisasjon på. For eksempel kan du arbeide frivillig for oss med følgende:

–       Pengeinnsamling

–       Skrive og sende søknader

–       Stå på stand

–       PR arbeid

–       Juridisk arbeid

–       Administrativt arbeid

etc. etc.

For å diskutere de ulike mulighetene med oss, vennligst klikk på kontakt oss eller send oss en e-post på: info@sevachildren.no. Du kan også kontakte oss på tlf.: 47387027.

 

Vårt formål

SevaChildren India ser for seg at India framstår som en rollemodell for rettferdig fordeling av sine store ressurser. Vårt mål er å bidra til regjeringenes og de mange ikke-statlige organisasjonens innsats for å bringe massene over fattigdomsnivået. Vi gjør dette ved å hovedsakelig fokusere på forbedring av levekår for barn. »

–           Gjennom fadderprogrammer

–           Og ved å overholde vårt arbeid med FN’s barnekonvensjon

MASARD – HVA ER VÅR ROLLE I FORBINDELSE MED SEVACHILDREN FAMILIEN?
Vår rolle er å igangsette og drive – på vegne av SevaChildren – alle programmer som SevaChildren familien ønsker å starte i India: fjernadopsjon, infrastruktur, drift av barnehjem etc. etc.

HVEM ER VI?

MASARD er en frivillig grasrotorganisasjon som holder til i Bangalore. Organisasjonen ledes av en gruppe utdannede sosionomer og andre velkvalifiserte personer med interesse for utviklingsarbeid . Siden 1983 har vi bidratt til at en positiv utvikling for de mest sårbare gruppene i samfunnet i våre arbeidsområder. Vi fokuserer særlig på kvinner og barn i slummen i byene og i landsbyer i delstatene Karnataka, Tamilnadu, Maharashtra, Andhra Pradesh og Goa. MASARD er lovlig registrert hos Regjeringen i India, og lokale givere får skattefradrag for sine bidrag til organisasjonen. Vi har også permanent tillatelse til å motta penger fra utlandet.

Vi har følgende adresse: Ashanilaya Campus, Behind NGV Club, 20 “G” Cross, Egipura, Bangalore-560047, Karnataka, India.

Vi holder til i byen Bangalore, hovedstaden i delstaten Karnataka, en av de sørligste statene i India. Sør-India er kjent for et varmt klima, men Bangalore har frodige, grønne elvedaler og en stor kystlinje med mange flotte strender. Selv om Karnataka ligger på rundt 3000 meter over havet, har Bangalore et behagelig klima hele året.

VÅR VISJON

MASARD sitt overordnede mål er en verden fri for alle former for forskjeller og hvor enkeltindivider blir gjort i stand til å ta vare på seg. Her kan mennesker leve uten fattigdom, sykdom eller sult. Dette gjøres i en harmonisk balanse mellom mennesket og naturen.

VÅRT FORMÅL

For å realisere sitt formål vil MASARD prioritere prosessen med å styrke de undertrykte og sårbare deler av samfunnet, fremme økonomisk uavhengighet og sosial rettferdighet gjennom strategisk deltakelse av slike grupper i planleggingen. Dette gjøres ved å arbeide i partnerskap med alle samfunnsetater: staten, andre ikke-statlige organisasjoner eller andre grupperinger i samfunnet. Gjennom dette samarbeidet skal det harmoniske forholdet mellom mennesket og naturen bevares, beskyttes og fremmes!