Om oss

SevaChildren

Er en norsk organisasjon med hovedkontor i Oslo. Vårt verdigrunnlag bygger på like rettigheter for alle, uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne og sosial status.

Organisasjonen ble etablert i 2011 med det formål å bekjempe barnefattigdom i India. Vi består av to selvstendige avdelinger:

  1. SevaChildren med hovedkontor i Oslo er paraplyorganisasjonen
  2. SevaChildren India med hovedkontor i Bangalore, India fungerer som organisasjonens forlengede arm og implementerer alle våre utviklingsprosjekter.

SevaChildren sitt fokus er India hvor de fleste av verdens foreldreløse barn bor.

• 80 millioner av verdens 143 millioner foreldreløse barn lever i India. Dette tilsvarer nesten 16 ganger hele befolkningen i Norge.

• 43% av Indiske barn under fem år er moderat eller alvorlig undervektige.

• 14% av Indiske barn mellom 5 og 14 år blir brukt som barnearbeidere.

• Fem millioner barn er blitt solgt til prostitusjon.

Kilde: The World Bank, IBRD – IDA


Styret i SevaChildren

Styret i SevaChildren er organisasjonens høyeste myndighet og er ansvarlig for å påse at organisasjonen blir drevet etter gjeldende vedtekter og instrukser. Styret består av minst 3 valgte styremedlemmer og 2 valgte varamedlemmer.

Styret i SevaChildren ansetter daglig leder som er tilstede på alle styremøter og årsmøter I organisasjonen.

Daglig leder og grunnlegger:
Lars-Johan Johnsen
Mobiltelefon: 47 38 70 27
E-post: ljohnsen@sevachildren.no
Styreleder:
Ola Grønn-Hagen
Mobiltelefon: 90 66 10 43
E-post: ola@gronn-hagen.no
Nestleder i styret:
Morten S. Henriksen
Mobiltelefon: 97 14 76 67
E-post:morten@kristiania.no
Styremedlem:
Tanja Synnøve Krangnes
Mobiltelefon: 90 73 74 21
Styremedlem:
Inger Sylvia Johannesson
Mobiltelefon: 98 22 95 37
E-post: momom2710@gmail.com
Varamedlem:
Lars-Eirik Johnsen
Mobiltelefon: 48 08 11 85
E-post: lars-eirik.johnsen@jetpak.no
Varamedlem:
Astrid Strøm
Mobiltelefon 95 74 42 56
E-post: astridstrm@gmail.com