Vårt arbeid

“Barn skal være i fokus i alt vi gjør”

SevaChildren er en humanitær organisasjon med hovedkontor i Oslo. Vårt verdigrunnlag bygger på like rettigheter for alle, uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne og sosial status.
Organisasjonen ble etablert i 2011 med det formål å bekjempe barnefattigdom i India.
Vår visjon er å gi trygge, gode og faglig berikende miljøer for barn i India. Vårt formål er å bedre levekår for barn i India. Vi gjør dette gjennom:

• Et omfattende fjernadopsjonsprogram

• Vi følger FNs konvensjon om barnets rettigheter i vårt arbeid

Gjennom vårt omfattende fjernadopsjonsprogram setter vi utdanning i høysetet. Utdanning er med på å øke ferdigheter og kunnskap – som igjen er med på å øke mulighetene til jobb, høyere inntekt og et bedre voksenliv.
Vi har også som mål å kjempe for en rettferdig verden som styrker barns rettigheter og spesielt likestilling for jenter. I våre utdanningsprosjekter har vi som mål at 80% av elevene skal være jenter.
Vi jobber for at barn skal kunne bo i egne familier. Men, i ekstremt vanskelige livssituasjoner kan familier slite med å dekke barns behov for omsorg og trygghet. Da har barn mulighet for å dekke slike behov gjennom midlertid eller lengre opphold på våre to barnehjem. «Ashanilaya» barnehjem for jenter i storbyen Bangalore og «Ashagram» barnehjem for gutter på landsbygda i delstaten Tamil Nadhu.

Da vi betrakter barnet og familien som en del av lokalsamfunnet – og lokalsamfunnet som en del av India som land – er det viktig at alle deler av samfunnet fungerer best mulig: hus, skoler, vannforsyning, veier og gater etc. etc. Derfor er våre bidrag også på dette området veldig viktig.

Uansett hvor et barn bor har de rett til like utviklingsmuligheter. Vår organisasjon jobber derfor for barns deltakelse og rett til å bli hørt!