Spørsmål og svar

Hvem er vi?

 SevaChildren er et internasjonalt initiativ som gir sin støtte til programmer i India i form av faglighet og økonomiske ressurser. Det er våre samarbeidspartnere som vet best hvordan de midlene vi samler inn skal fordels, etter behov. Fordi vi jobber med en indisk organisasjon som partner, kommer hjelpen frem til de som trenger det. De fokusområdene vi har er utdanning, helsehjelp, ernæring, familierådgivning, områdeutvikling og støtte til barnehjem. 


Hvorfor India?

 Det finnes ca. 143 millioner hjemløse barn i verden og hele 80 millioner av disse bor i India. I tillegg er 50% av alle barn i India underernærte. Vi ønsker derfor å rette vårt fokus mot disse barna. På grunn av at vi er en liten organisasjon får vi også full effekt av det arbeidet vi gjør ved å begrense det til ett land og ett område. 


Hva får jeg som fadder eller giver?

 Du kan bli fadder til ett eller flere barn. Det koster kun 190 kroner i måneden pr barn. Alle faddere mottar en rapport med bilde og informasjon om barnet. Hver 6 måned vil du få en oppdatering fra barnet som sier noe om hvordan det går på skolen og andre ting som skjer i familien til barnet. 

Ønsker du ikke å bli fadder har du også mulighet til å gi en generell donasjon til våre prosjekter! 


Hvor lenge kan jeg støtte et barn?

 De fleste barna begynner å motta støtte mellom 3 og 9 år. Støtten tilpasses barnets situasjon og behov. Vi anbefaler faddere å støtte barna til de har fullført sin utdannelse. Dette gjør at man gir en forutsigbarhet for hele familien og gir barnet mulighet til å fullføre skolen og skape seg en bedre fremtid. Mange barn må dessverre bidra til husholdningen for å få hverdagen til å gå rundt, men støtter du et barn over lengre tid vil det gjøre det enklere for familien å sørge for at barnet fullfører skolen. 


Hvor bor barna?

 Barna som er tatt opp i våre programmer bor enten i våre slumområder i storbyen Bangalore, på landsbygda i delstaten Tamil Nadu eller på barnehjemmene som vi er involvert i. Tilsammen får cirka 900 barn og familier hjelp i sine lokalmiljø gjennom våre programmer takket være våre faddere og donorer. 


Hvor mye koster det å bli fadder?

Det koster kun 6 kroner dagen å bli fadder gjennom SevaChildren. Det tilsvarer 190 kroner måneden. Mer informasjon finner du her: Vårt fjernadopsjonsprogram


Kan jeg besøke barnet?

Du har mulighet til å besøke barnet du støtter. Vi kan arrangere turer til våre prosjekter hvor du får mulighet til å møte barnet. Du vil få et skreddersydd program, og du får besøke våre prosjekter sammen med våre lokale medarbeidere. Dette gir deg en unik mulighet til å bli bedre kjent med organisasjonene, og få innsikt i indisk kultur. 

Vi er behjelpelig med å bestille billetter og overnattingsteder slik at du får mest mulig ut av ditt besøk. 


Hvor mye brukes på administrasjon i Norge?

SevaChildren er opptatt av at mest mulig skal gå til barna som trenger det mest. Vi følger derfor retningslinjer fra innsamlingskontrollen i Norge. I 2016 brukte vi kun 14% av innsamlede midler til administrasjon som fører til at hele 86% går til formålet. 


Hvordan finansierer SevaChildren sitt arbeid?

Vi er helt avhengig av faddere for å drifte våre prosjekter. Derfor er ethvert bidrag viktig for oss uansett beløp. 

Vi søker også støtte fra finansinstitusjoner, regjeringer, andre frivillige organisasjoner, bedrifter og ulike skoler. 


Involverer SevaChildren seg i politikk eller religiøse spørsmål?

Nei, vi er politisk og religiøst nøytrale. 


Hva brukes pengene til?

Våre midler fordeles ut i prosjektene. Våre fokusområder er utdanning, helse, ernæring og utviklingstiltak i familien og lokalsamfunnet. 

Fordelingen skjer ut fra behov der behovet er størst.