Støtt bygging av en sikkerhetsmur rundt et av våre barnehjem

kr 200

  • USD: US$ 18

Et av våre barnehjem trenger nytt gjerde. Støtt prosjektet og vær med på å gi barna en bedre framtid.

Vipps
Kategori:

Beskrivelse

Ved vårt barnehjem «Ashagram» i delstaten Tamil Nadhu trenger vi bl. a. nytt sikkerhetsgjerde rundt eiendommen, på grunn av at ville elefanter tramper gjennom området på vei til en innsjø for å drikke vann. Støtt prosjektet og vær med på å gi barna en bedre framtid.

Ved kjøp får du automatisk en PDF-fil med gavekort som du selv kan skrive ut. Ønsker du et ordentlig gavekort gir du oss bare beskjed på: info@sevachildren.no så sendes det i posten til deg (Porto kommer i tillegg med kr. 30,-/forsendelse). Side 2 og 3 på kortet er satt av til at du kan skrive en hyggelig melding til den som skal få kortet.

Barnehjemmet «Ashagram» i dag

Barnehjemmet Ashagram er lokalisert til en 20 hektar stor eiendom som ligger i det indre av landsbyen Pathakotte i delstaten Tamil Nadhu. Det ligger 6 km fra RDC (Rural Development Centre – vårt administrasjonssenter) som ligger ved landsbyen Kamandoddi og helt opp til  National Highway mellom Bangalore og Chennai. Landet er karrig og tørt med steinete jord. Gjennom årene har vi fjernet steinene og gjort jorden dyrkbar ved å erstatte den med fruktbar rød jord. Og vi har lyktes med å plante mer enn 1000 frukttrær av ulike sorter på området. Selve barnehjemmet er en to etasjes bygning, i tillegg til en liten forsamlingssal. Vi har også en borebrønn som vi har kunnet sikre statlig gratis strømtilknytning til. Vannet blir nå brukt til vanning av alle plantede trær. To personer er bosatt på området 24×7 hele året. En er gartneren og en annen er en av våre senior sosialarbeidere som tar seg av lokalene. Eiendommen er under utvikling. Arbeid utføres når vi har penger til å betale for utviklingen av eiendommen. Dette har resultert i at arbeidet har blitt gjennomført over flere år.

 Vi har drevet et barnehjem her som tok seg av rundt 50 foreldreløse barn. Men, på grunn av statlige myndigheters reguleringer – som er svært strenge og fraråder barnehjemsdrift – har vi stengt barnehjemmet midlertidig inntil infrastrukturen er i henhold til myndighetenes krav. Riktig omsorg for barn er sikret hvis det er tilstrekkelig kvalifisert personale til å ta seg av dem. Og, for å tiltrekke oss egnet personale, må vi tilby flere grunnleggende fasiliteter på stedet, for eksempel trygt opphold. Om nettene besøkes gjerne området av ville elefanter fra den nærliggende reservatskogen. Men i år har slike elefantbesøk vært sjeldne, da regjeringen på flere punkter har blokkert deres inngang gjennom bebodde områder. For å forhindre at elefantene besøker Ashagram-eiendommen, har vi delvis startet byggingen av en indre sikkerhetsmur. Sikkerhet for barna er den første forutsetningen for å bringe tilbake de foreldreløse barna til Ashagram barnehjem. Statens tillatelse er nødvendig for å drive et barnehjem. Og regjeringen gir ikke tillatelse til å drive barnehjemmet med mindre alle vilkårene er oppfylt. Den andre betingelsen er organisasjonens kapasitet til å gi riktig omsorg til barn. Og en organisasjon kan gi en slik omsorg til barn, hvis det er egnet personale til å ta seg av dette. Vi vil være i stand til å rekruttere passende ansatte, bare hvis miljøet er attraktivt og tiltalende for dem, og hvis de får anstendig lønn. I mangel av sikret finansiering er vi ikke i stand til å rekruttere passende personell. Som et resultat fokuserer vi på å sikre at vi er i stand til å generere de nødvendige inntektene til selve eiendommen. Med det i sikte har vi plantet mange frukttrær. Ved å selge frukten skal vi kunne tjene nok til å drive barnehjemmet. For tiden bruker vi Ashagram-lokalene og området til å gjennomføre ulike utdanningsprogrammer for barna i nabolandsbyene.

Som tidligere sagt har vi plantet mer enn 1000 frukttrær på eiendommen. Og mange av disse trærne gir nå frukt. Vi har planer om å starte opplæring i hagebruk med treningsområde på Ashagram området, for å trene bøndene og familiene i faget, i tillegg til også å dyrke grønnsaker for salg på markedet. Vi har vår egen borebrønn som gir oss nok vann til trærne vi har plantet. Vi har også en vanntank hvorfra vann tilføres alle trærne på forskjellige steder på Ashagram området. Vi har også vært i stand til å få, fra regjeringen,gratis forsyning av strøm til pumping av vann fra borebrønnen vår.

 Fremtidsplaner

 Vi planlegger å bringe foreldreløse barn til å kunne bo på Ashagram så tidlig vi kan. Men vi ønsker å gjøre det først etter å ha sikret behørige tillatelser fra regjeringen. Og det samme ønsker vi å søke Regjeringen om, først når vi er i posisjon til å gi god og forsvarlig omsorg til barna. I mellomtiden ønsker vi å benytte lokalene til å gjennomføre ulike opplegg rettet mot utvikling av fattige barn fra bygdene rundt. Vi har allerede gjennomført mange slike programmer, og vi ønsker å øke det. Vi ønsker også å etablere et flerbruksopplæringssenter der, og også et produksjonssenter for kunst og håndverk, inkludert keramikk, osv. Vi planlegger også å ha en geitegård, et fjørfe og også et meieri. Vi vil også gjerne ha et veterinærsenter til fordel for bøndene i landsbyene rundt Ashagram. Vi planlegger også å bygge ut noen lekeplasser for barnehjemsbarna. For å sikre jevn strømforsyning planlegger vi å ha noe sol- og vindenergiutstyr for å produsere elektrisitet som trengs for oss.

Støtt bygging av en sikkerhetsmur rundt et av våre barnehjem

Se også...