FN’s bærekraftsmål nr. 2 – Utrydde sult

Ernæring – en nødvendighet for god utdanning.

Korte fakta om ernæring i India:

I India lider 20% av barn under 5 år av underernæring. 43% av barn i India under 5 år er undervektige og 48 % (dvs 61 millioner barn) er fysisk deformert på grunn av dårlig eller mangelfullt kosthold.

Underernæring er vesentlig høyere på landsbygda enn i urbane områder. Hyppige fødsler forårsaker gjerne en høyere grad av underernæring for barn som fødes (på grunn av dårlig ernæring hos mor). Den prosentvise andelen av barn som er rammet av alvorlig undervektighet er nesten fem ganger høyere blant barn med mødre som ikke har utdanning, enn blant barn med mødre som har 12 eller flere år med skolegang.

Antall barn som lider av underernæring er helt uakseptabelt. Har du noen gang prøvd å studere på tom mage? Om du skulle ha gjort det vil du kanskje huske at mesteparten av tiden gikk med til å finne ut “hvordan skal jeg få tak i mat?”. Ernæring er en viktig del av SevaChildren sitt fjernadopsjonsprogram. God og riktig ernæring hjelper elevene til å fokusere på studiene mens de er på skolen. Ernæring er grunnpilaren for menneskelig utvikling!

Hva gjør vi:

  • Daglig levering av tilleggskost til barn og familier som har behov
  • Ved hjelp av ernæringseksperter har vi utviklet særskilte matpakker som inneholder alle nødvendige næringsstoffer for at spesielt barn får en god utvikling
  • Opplysningskampanjer som fokuserer på sunne matvaner for både voksne og barn
  • Ernæring for underernærte barn og voksne (gravide og eldre mennesker)
  • I spesielle saker, som ved død og ulykker i familien, tørke eller andre ulykker, gir vi matpakker og matrasjoner til de berørte familier.

Med 10% av vårt fjernadopsjonsbudsjett er vi i stand til å gi denne støtten til barn og familier i våre arbeidsområder. .

I tillegg til våre matpakker får også alle skolebarn i India et måltid mat på skolen som er betalt av myndighetene