Styret i SevaChildren (IBHN)

Styret i SevaChildren er organisasjonens høyeste myndighet og er ansvarlig for å påse at organisasjonen blir drevet etter gjeldende vedtekter og instrukser. Styret består av minst 3 valgte styremedlemmer og 2 valgte varamedlemmer.

Styret i SevaChildren ansetter daglig leder som er tilstede på alle styremøter og årsmøter I organisasjonen.

Daglig leder og grunnlegger:
Lars-Johan Johnsen
Mobiltelefon: 47 38 70 27
E-post: ljohnsen@sevachildren.no
Styreleder:
Ola Grønn-Hagen
Mobiltelefon: 90 66 10 43
E-post: ola@gronn-hagen.no
Nestleder i styret:
Morten S. Henriksen
Mobiltelefon: 97 14 76 67
E-post:morten@kristiania.no
Styremedlem:
Tanja Synnøve Krangnes
Mobiltelefon: 90 73 74 21
E-post: tanja.krangnes@gmail.com
Styremedlem:
Inger Sylvia Johannessen
Mobiltelefon: 98 22 95 37
E-post: momom2710@gmail.com
Varamedlem:
Astrid Strøm
Mobiltelefon 95 74 42 56
E-post: astridstrm@gmail.com
Varamedlem:
Lars-Eirik Johnsen
Mobiltelefon: 48 08 11 85
E-post: lars-eirik.johnsen@jetpak.no