FN’s bærekraftsmål nr. 4: God utdanning

Utdanning – en måte å gi barn håp om en bedre framtid.

Utdanning er hovedfokus i alle programmer til SevaChildren. Nesten 50% av fjernadopsjonsbudsjettet brukes på utdanning og aktiviteter som er utdanningsrelaterte. Det er vår overbevisning at utdanning er en svært effektiv måte å bekjempe fattigdom på, noe som igjen gjør veien ut av fattigdom mulig. Barn som fullfører utdanningen tilegner seg kunnskaper som gjør at de lettere får seg arbeid og dermed inntekt når de blir voksne. Gjennom vår tilnærming bidrar vi til å nå F’s bærekraftsmål for god utdanning.

Et viktig aspekt er at nesten 80% av barna i våre programmer er jenter. I India – og spesielt i landsbyer og i fjerntliggende områder – er det spesielt gutter som blir prioritert hva utdanning angår. Jenter betraktes ofte som en byrde for familiene. Vi kommer i kontakt med ektepar som er desperate etter å kunne føde en gutt i stedet for en jente da de allerede har født flere jenter. Det er vanlig at familier sparer penger til utdanning for sine sønner, men ikke for sine døtre. Unge enker må i tillegg forberede seg på å kunne ta vare på sine svigerforeldre.

India har lange tradisjoner på læring og utdanning. Landet liker å kunne presentere et bilde av seg selv som et land med stor vitenskapelig og teknisk framgang. Virkeligheten utgjøres imidlertid av massiv analfabetisme og et svakt utdanningssystem. Ifølge beregninger fra UNESCO er over 30% av befolkningen på over 15 år analfabeter. Bare tre av ti indiske jenter fullfører 10 års skolegang. Det er denne situasjonen som har gjort at SevaChildren prioriterer utdanning av jenter og derigjennom bidrar til at mere enn 80% av barna i våre programmer er jenter.

Korte fakta om utdanning i India:

 1. Det er fortsatt svært sannsynlig at færre jenter enn gutter begynner på skole.
 2. I 2005 begynte det i grunnskolen (aldersgruppen 6-8 år) 8,8% færre jenter enn gutter.
 3. For barn fra ulike urbefolkningsgrupper var kjønnsforskjellene 12,6% og for de kasteløse var kjønnsforskjellene på16%. 1)
 4. Likeledes er det mindre sannsynlighet for at barn fra ulike urbefolkningsgrupper og kasteløse fullfører 8 års skolegang.
 5. I tillegg er raten for barn som slutter på skolen 62,9% for urbefolkningsgruppene og 55,2% for de kasteløse, mot et landsgjennomsnitt på 48,4%.
 6. I dag har omtrent 1 av 5 grunnskolelærere ikke den nødvendige faglige minimumskompetanse for å sikre barns rett til god læring 1)

Hva gjør vi:

 • Gir støtte til skoleuniform, skolemateriell, skoletransport og skolepenger
 • Gir støtte til forbedring av eksisterende og nye skoler
 • Gir ekstraundervisning til barn og ungdom som har sluttet på skole
 • Yrkesutdanning
 • Fødselsdags- og andre feiringer etter behov
 • Årlige utflukter for barn i våre arbeidsområder
 • Etterutdanning– og treningskurs for skolelærere
 • Studieklasser, klasser for eksamensforberedelser og foreldremøter
 • Kreative seminarer, kurs for individuell utvikling og diverse hobby kurs
 • Små bibliotek med bøker, aviser, CD’er m.m.