Familiearbeid er en integrert del av fjernadopsjonsprogrammet.

Vår filosofi er at vi ikke kan arbeide effektivt med barna uten at vi også involverer hele familien. Gjennom barna når vi hele familien og gjennom familien når vi hele lokalsamfunnet. Barn lever ikke isolert men er en integrert del av familien som igjen er en del av lokalsamfunnet. Derfor kan ikke utviklingsarbeid som omfatter barn bli gjort uten at arbeidet også omfatter familien som barnet hører til og samfunnet som familien lever i.

Hva gjør vi:

 • Mindre reparasjon av boliger
 • Støtte i spesielle tilfeller til familier som er i krise:
  • Mat
  • Helsetjenester
 • Hjemmebesøk hos familier
 • Familierådgivning
 • Foreldremøter
 • Ferdighetsopplæring og sikring av arbeidsplasser for foreldre og søsken
 • I de fleste tilfeller hjelper vi også familier med å:
  • Skape bærekraftige arbeidsplasser:
  • Oppdrett av geiter
  • Oppdrett av kyr
  • Etablering av små handelsforetak
  • Støtte til innkjøp av jordbruksmateriell

Rundt 10% av fjernadopsjonsbudsjettet blir brukt på familiearbeid.