Det innkalles med dette til årsmøte i SevaChildren 30. november 2021

Sted: Mikrobølgen 6 A, 1151 Oslo. Tid: klokka 20.00

Årsmøtet har følgende dagsorden:

 1.  Åpning av møtet
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av frammøtte representanter
 4. Godkjenning av saksliste
 5. Valg av møteleder, referent, 2 personer for underskrift av protokoll
 6. Saker til behandling:
  1. Styrets årsberetning 2020
  2. Regnskap 2020
  3. Revisjonsberetning 2020
  4. Årsrapport SevaChildren 2020
 7. Innkomne saker
 8. Valg av SevaChildren sitt styre etter innstilling fra valgkomiteen

 Forslag til Årsmøtet

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være sendt styret i SevaChildren senest og innen 25. november 2021. Forslaget sendes: ljohnsen@sevachildren.no

Alle faddere har adgang

 

Velkommen!

Hilsen Styret

Innkalling til årsmøte i SevaChildren
nb_NO